امروز: دوشنبه 31 اردیبهشت 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

کل محصولات فروشگاه

نام کالا قیمت (تومان) خرید
پرسشنامه بررسی اثر بخشی اجرای برنامه های تبلیغات بازرگانی بر مشتریان 5,000 دانلود
پرسشنامه بررسی تاثیر ادراک مصرف کننده از آسیب های اخلاقی و ادراک مشتری از هزینه های جستجوی اطلاعات بر ارزش درک شده، قصد خرید مجدد و قصد خرید مجدد آنل 5,000 دانلود
پرسشنامه استاندارد اعتماد مشتریان به بانک 5,000 دانلود
پرسشنامه عوامل موثر بر اعتماد مشتریان بانکی 5,000 دانلود
پرسشنامه استاندارد سنجش رفتار شهروندی سازمانی 4,000 دانلود
پرسشنامه استاندارد سنجش تعهد سازمانی افراد 5,000 دانلود
پرسشنامه ابعاد فرهنگی هافستد 3,000 دانلود
پرسشنامه استاندارد نگرش های فرهنگی 5,000 دانلود
پرسشنامه استاندارد نگرش های فرهنگی 5,000 دانلود
پرسشنامه رابطه بین ابعاد فرهنگی هافستد و رفتار شهروندی سازمانی 6,000 دانلود
پرسشنامه تاثیر بازاریابی اجتماعی در پیشبرد فروش محصولات 5,000 دانلود
پرسشنامه افزایش رضایتمندی کارکنان با ارتباطات سازمانی 5,000 دانلود
پرسشنامه بررسی تاثیر دو عامل انگیزشی آموزش و تشویق و تنبیه در افزایش بهره وری از نیروی انسانی 5,000 دانلود
پرسشنامه ارزیابی عملکرد نظام مدیریت منابع انسانی از نظر کارکنان با تاکید بر عوامل درون سازمانی 5,000 دانلود
پرسشنامه عوامل موثر بر رضایت شغلی و رابطه آن با عملکرد 5,000 دانلود
پرسشنامه بررسی تاثیر مشتریان دیگر شرکت ها بر تصویر ذهنی شرکت و تاثیر رفتارها بر نگرش مشتریان نسبت به شرکت 5,000 دانلود
پرسشنامه بررسی تاثیر بازاریابی سبز بر رفتار خرید مشتری 5,000 دانلود
پرسشنامه بررسی تاثیرات عوامل شناختی و عاطفی بر رضایت مشتریان در جبران خطاها، قصد خرید مجدد خدمات و تبلیغات شفاهی 5,000 دانلود
پرسشنامه بررسی تاثیر کیفیت خدمات برنامه وفاداری، رضایتمندی و وفاداری برای برنامه های وفاداری در بانک کشاورزی 5,000 دانلود
پرسشنامه بررسی عملکرد صادرات سنگ و راهکارهای افزایش صنایع 5,000 دانلود
پرسشنامه بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی بانک‌های تجاری 5,000 دانلود
پرسشنامه بررسی عملکرد تأثیرگذار بر نگرش نسبت به تبلیغات 5,000 دانلود
پرسشنامه سیاست های شرکت ها برای دسترسی به اهداف خود 5,000 دانلود
پرسشنامه تاثیر شبکه های کامپیوتری برای دسترسی اطلاعات در سازمان ها 5,000 دانلود
پرسشنامه بررسی و تاثیر موفقیت کاری افراد در سازمان و پیشرفت از لحاظ ارتقا شغلی 5,000 دانلود
پرسشنامه اثرگذاری انگیزش بر عملکرد رفتار افراد در سازمان 5,000 دانلود
دانلود کتاب آموزش قلاب بافی تصویری به زبان فارسی 5,000 دانلود
دانلود خلاصه کتاب مبانی بیولوژی گیاهی 5,000 دانلود
تحلیل محیط داخلی و بین المللی دکتر فخر الدین معروفی 4,000 دانلود
جزوه روانشناسی اجتماعی دکتر محمدی 6,000 دانلود
آموزش نرم افزار Advanced design system 2011 - مناسب سمینار ads 7,500 دانلود
خلاصه کتاب تحلیل دموکراسی در آمریکا تالیف الکسی دو تو کویل 5,000 دانلود
پایان نامه خدمات فناوری اطلاعات برای معلولین 8,000 دانلود
خلاصه کتاب تحولات سیاسی اجتماعی معاصر ایران نوشته دکتر لک زائی 8,000 دانلود
کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده 7,000 دانلود
تحلیل محیط داخلی و بین المللی دکتر فخر الدین معروفی 4,000 دانلود
جزوه روانشناسی اجتماعی بر اساس کتاب رابرت بارون 6,000 دانلود
آموزش نرم افزار Advanced design system 2011 - مناسب سمینار ads 7,500 دانلود
خلاصه کتاب تحلیل دموکراسی در آمریکا تالیف الکسی دو تو کویل 4,500 دانلود
پایان نامه خدمات فناوری اطلاعات برای معلولین 8,000 دانلود
خلاصه کتاب تحولات سیاسی اجتماعی معاصر ایران نوشته دکتر لک زائی 8,000 دانلود
کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده 6,500 دانلود
پاورپوینت چرخه پردازش معاملات و فعالیت ها در AIS 12,000 دانلود
پرسشنامه تاثیر انگیزش بر عملکرد رفتار فرد در سازمان ها 5,000 دانلود
پرسشنامه بررسی تاثیر قابلیت های یادگیری و نوآوری در کسب مزیت رقابتی و شهرت فروشگاههای زنجیره ای 5,000 دانلود
پرسشنامه بررسی نقش سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری در ایجاد دانش مشتری 5,000 دانلود
پرسشنامه بررسی تاثیر سیستم اطلاعات مدیریت پروژه بر روی موفقیت پروژه های ساخت و تولید شرکت ها 5,000 دانلود
پرسشنامه تاثیر جو سازمانی بر عملکرد کارکنان و رضایتمندی مشتریان در کسب و کارهای کوچک 5,000 دانلود
پرسشنامه بررسی تاثیر عناصر بسته بندی بر تصمیم خرید مشتریان 5,000 دانلود
پرسشنامه بررسی تاثیر قابلیت های متفاوت بازاریابی بر معیارهای مختلف عملکرد سازمانی بنگاه های کوچک زودبازده 5,000 دانلود