تکمیل فرم خرید
نام فایل

بررسی عوامل موثر بر پذیرش مدیریت دانش در سازمان های ایرانی

قیمت 9,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >